۱..توریستی از راهنما پرسید:این شهر اثار باستانی نداره؟راهنما جواب داد:اگه سال دیگه بیایید چرا. 

اخه داریم میسازیم...

 

۲..اولی :اه چرا عینکت شیشه نداره؟! دومی:اخه چشمهام ضعیف نیست.بدون شیشه هم خوب میبینم.

 

۳..امریکایی بی سواد:زبان شما افغانیها اسمش چیه؟    افغانی:دری    امریکایی بی سواد:پس زبان ما اسمش چیه؟     افغانی<دری وری

 

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در یکشنبه هفتم مرداد ۱۳۸۶ و ساعت 19:17 |